Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Laatu kohdallaan

Napakymppi

Earthpac Oy tarjoaa asiakkailleen kuljetuspakkaamisen kokonaisratkaisuja laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja joustavasti, asiakkaan tarpeet huomioiden.

Laadun perusta on asiakasvaatimuksien tarkat määritykset sekä raaka-aineen hankinnassa, tuotteen valmistuksessa että toimituksessa.

Tehokas tuotanto varmistetaan varastonseurannan, oikea-aikaisten ostojen ja tuotannonsuunnittelun avulla. Työvälineenä käytetään tuotannonohjausjärjestelmää. Puutavara ja valmiit tuotteet varastoidaan asianmukaisiin varastotiloihin. Toiminnassa toteutetaan jatkuvan parantamisen periaatetta. Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan asiakastyytyväisyys- ja työhyvinvointimittausten avulla. Henkilöstöä kannustetaan tuomaan esille kehittämistarpeet ja ideat. Yritys palkitsee henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisessa.

Laatupolitiikka arvioidaan säännöllisesti ja sitä ohjaavat asiakasvaatimukset. Earthpac Oy on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen, mistä konkreettisena osoituksena on sertifioitu ISO 9001:2008 -laatujärjestelmä (PDF).

Earthpac Oy
Raimo Jääskeläinen

Kehitysjohtaja