Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ympäristö

YmparistöEarthpac Oy ottaa toiminnassaan huomioon ympäristövaikutukset ja yleiset turvallisuusmääräykset. Tavoitteena on henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen.

Jokainen työntekijä on vastuussa välittömän lähiympäristönsä turvallisuuden tilasta, annettujen ohjeiden noudattamisesta sekä havaitsemansa turvallisuusongelmien, väärinkäytösten ja turvallisuuteen liittyvien epäkohtien ilmoittamisesta. Henkilöstöä kannustetaan tekemään ehdotuksia ulkoisen ympäristön ja toimintatapojen parantamiseksi.

Ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita sekä niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin pohjalta tehdään uusia tavoitteita ja päämääriä. Earthpac Oy on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen, josta osoituksena on ISO 14001:2015 -standardin vaatimusten mukaisesti rakennettu ympäristöjärjestelmä.