Utvidelse av produksjonsanlegget på Voikkaa fabrikken

Earthpac Oy har fullført utvidelsen av produksjonsanlegget på Voikkaa fabrikken på mer enn 2000 m2. Investeringen bidrar til ytterligere økning av produksjonsvolumene på Voikaa fabrikken, utvikling av produksjonseffektivitet og tilveiebringelse av enda bedre servicekapasitet.

“”På grunn av økt etterspørsel var produksjons- og lageranleggene våre ikke lenger tilstrekkelige. Denne investeringen vil sikre fortsatt effektiv og høykvalitetsdrift av Voikaa fabrikken for både våre nåværende og fremtidige kunder”

sier Timo Litmanen, leder for Voikkaa fabrikken.

Den nye produksjons- og lagerhallen er allerede i full bruk på Voikaa-anlegget.
Voikkaas fabrikksjef Timo Litmanen er fornøyd med ferdigstillelsen av den nye hallen. De nye, mer romslige anleggene vil også bidra til å videreutvikle sikkerheten ved anlegget.