DESIGN AV FÖRPACKNINGAR

Vi erbjuder även våra kunder de bästa lösningarna när det kommer till design. Design och utveckling av förpackningslösningar är en integrerad del av våra tjänster. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi fördomsfritt befintliga lösningar och skapar nya utifrån våra kunders behov.

Vi tar alltid hänsyn till miljö- och säkerhetsaspekter i vårt designarbete samt en kostnadseffektiv tillverkning av produkten och funktionalitet genom logistikkedjan.

När vi designar förpackningar använder vi vår omfattande erfarenhet, vilken vår stora kundbas och deras många förpackningsutmaningar har gett oss. Vid behov producerar vi också teknisk dokumentation, hållfasthetsberäkningar och utför tester, antingen själva eller genom vårt stora nätverk av samarbetspartner.

Vårt mål är att alltid hitta den bästa lösningen för att utveckla konkurrenskraften hos våra kunders förpackningsverksamhet!

Hur kan vi hjälpa er? Vänligen kontakta oss, vi diskuterar gärna vidare.

KONTAKTA OSS

Petri Haakana

+358 44 0106 205