ePac logistiktjänster

I genomsnitt utgör logistikkostnader över en tiondel av företagens omsättning och därför har logistik en betydande inverkan på företagens konkurrenskraft. Förpackningen tillbringar största delen av sin livscykel i transport och lager. Med hjälp av vår ePac-tjänst letar vi efter lösningar tillsammans med våra kunder för att upprätthålla försörjningskedjans effektivitet och minska kostnaderna.

Vår ePac-tjänst innehåller inkommande, interna och utgående logistiklösningar; från statusanalys av försörjningskedjan och optimerad modellering till praktiska lösningar och funktion i egna och kundens lokaler. Vår lager- och materialhanteringsutrustning och lagerhantering utformas för varje kund för att möta deras behov.

Innan beslutet om ibruktagning fattas, kartläggs den nuvarande verksamheten och man mäter fördelarna med ePac-tjänsten tillsammans med kunden.

Vår stora kompetens bygger på en lång erfarenhet av våra egna och våra kunders processer, och vi utnyttjar den dagligen för att förbättra våra kunders konkurrenskraft inom förpackningslogistik.

Kontakta oss om utrymme, tid, personalresurser eller kapital begränsar er förpackningsaktivitet och dess utveckling, vi har bra utgångspunkter för en framgångsrik ePac-funktion. Vi producerar inte bara bra lösningsmodeller, utan vi tar dem även i bruk. Hur kan vi betjäna er och er företag?

KONTAKTA OSS

Kari Saloniemi

+358 50 3203 065