Matkalla kohti puhtaampaa tulevaisuutta – Earthpac Oy

Olemme Earthpac Oy:llä tehneet jo vuosia töitä omasta toiminnastaan aiheutuvien päästöjen pienentämiseksi. Vuodesta 2018 oman toimintamme päästöt ovatkin laskeneet yli 70 % (Scope 1 & 2). Tämänkaltainen kehitys ei synny ilman lukuisia käytännönläheisiä toimenpiteitä.

Olemme mm. 

vaihtaneet polttomoottoritrukkeja sähkötrukkeihin,

toteuttaneet toimipistekohtaiset lajittelu- ja kierrätyskäytännöt,

järjestäneet kirkasmuovin erilliskeräyksen,

hankkineet päästötöntä sähköä tuotantolaitoksiimme,

uusineet kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä päästöttömiksi tai vähäpäästöisiksi,

muuttaneet valaistusta led-pohjaiseksi,

hankkineet yhdelle tuotantopaikkakunnalle oman aurinkovoimalan ja

optimoineet logistiikan päästöjä käyttäen hyödyksi maantieteellisesti laajaa tuotantopaikkakuntaverkostoamme.

Reforest Finland Oy laski ulkopuolisena asiantuntijana CO₂-päästömme vuosien 2023-2024 aikana. Hiilijalanjälkemme on nyt laskettu GHG-protokollan ohjeistuksen määritelmän mukaisesti ja ko. päästömme olivat vuonna 2023 4870 t CO₂.

Osoituksena jatkuvasta ympäristövastuullisuuden kehittämisestä olemme jo vuosia sitoutuneet toimimaan ISO14001 ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Päivitimme myös Ecovadis luokituksemme maaliskuussa 2024. Olemme ko. luokituksessa parhaimman 9%:n joukossa. Tavoitteena on edelleen kehittää vastuullista toimintamme yhteistyössä isojen asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa. 

Olemme matkalla kohti puhtaampaa tulevaisuutta.