Toimitusjohtajan katsaus 19.6.2024

Suomi on ollut taantumassa vuoden 2023 lopusta alkaen. Valtiovarainministeriö ilmoitti tuoreessa tiedotteessaan 17.6.2024, että Suomen kansantalouden kasvun odotetaan vahvistuvan loppuvuotta kohden, mutta vuositasolla bruttokansantuote ei vielä vuonna 2024 kasva. Todellinen bkt:n vuosikasvu alkaneekin vasta vuosien 2025 (+1,6%) ja 2026 (+1,5%) aikana.

Maailmantalouden näkymät ovat kohentuneet, mutta kansantaloudelle tärkeä vienti vähenee vielä tänä vuonna, osittain pitkien lakkojen vuoksi. Tilastokeskus julkaisi 10.6.2024 tiedon, että kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa +0,1% maaliskuuhun verrattuna. Isoa ei kasvu vielä ole, mutta ehkä olemme nyt nähneet teollisuuden käänteen huomioiden, että huhtikuussa oli vielä ko. lakkoja, jotka vaikuttivat ko. tuotantoon?

Sektoreittain tarkasteltuna voi huomata, että eroja on. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi huhtikuussa +2,8% edellisestä kuukaudesta ja metalliteollisuudessa kasvua oli +1,6%. Rakennussektorin kehitys on valitettavan huolestuttavaa, sillä huhtikuussa 2024 uudisrakentamisen volyymin vuosimuutos oli -17,6% ja pelkäänpä, että emme ole vielä niitä negatiivisimpia volyymin muutoksia nähneet.

Uudet tilaukset antavat osviittaa tulevaisuudesta. Teollisuudessa saatiin positiivinen signaali eli uusien tilausten arvo kasvoi +1% huhtikuussa vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Sektoreittain katsottuna kehitys on kovin eritahtista esim. kemianteollisuuden uudet tilaukset kasvoivat +10,5% ja metalliteollisuudessa +2,1%. Toisaalta paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla uudet tilaukset vähenivät -6,8%. Huolestuttavaa on se, että Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan supistuvan kuluvana vuonna -1%. 

Yhtiömme on jatkanut rohkeasti investoiden eri paikkakunnille talouden synkkyydestä huolimatta. Tavoitteenamme on automatisoida edelleen tuotantoamme valmistautuen näin kasvun aikaan. Hyvänä esimerkkinä investoinneistamme on uusin yksikkömme Siltakylässä, Kotkan talousalueella. Uusin robotti-investointimme valmistuu siellä vielä kesäkuussa. Investointeja on valmisteilla myös Hämeenlinnan ja Lieksan yksikköihimme. Olemme satsanneet viimeaikoina ns. aineettomiin investointeihin eteenkin vastuullisuuden saralla. Sujuvassa yhteistyössä Reforest Finland Oy:n kanssa laskimme CO2 – päästömme ja uudistimme Ecovadis – luokituksemme. Inside Sustainability julkaisu teki myös ajatuksistamme ja kehityksestämme kesän aikana artikkelin, joka löytyy verkkojulkaisuna: Earthpac – Inside Sustainability (inside-sustainability.com).

Strategiamme ydin on helppous tehdä yhteistyötä kanssamme ja sitä pyrimme analysoimaan jatkuvasti. Teimme touko-kesäkuussa vuosittaisen asiakastyytyväisyys – ja kokemustutkimuksen. Yli 70 asiakastamme osallistui ko. tutkimukseen. Suhtaudumme saamaamme asiakaspalautteeseen nöyrästi ja olemme otettuja asiakkaidemme aktiivisesta panoksesta. Vuodesta 2018 alkaen  tehty asiakastutkimus antoi tänä vuonna historian parhaan tuloksen mm. NPS – mittarilla (Net Promoter Score, suositteluindeksi) oli +61. Mittaamme nykyisin myös yhteistyön helppoutta CES – mittarilla (Customer Effort Score). Tutkimuksessa oli tämän mittarin osalta maksimina arvosana 7 ja saavutettu tuloksemme oli 6,56, joka sekin on mittaushistorian paras tulos. 

Vahvana toimijana, meillä on laaja lavojen ja puupakkausten (ml. vaneripakkaukset) tuotevalikoima sekä kattava valikoima pakkausmateriaaleja (esim. lavakaulukset, levyt, pahvit ja muovit). Tuemme asiakkaita myös tarjoamalla palveluita (esim. varastointi ja pakkaaminen). 

Nyt, ennen kuin kasvu alkaa ja kiire lisääntyy, on hyvä hetki tarkastella omia ydintoimintoja tukevia asioita ja miettiä, voisiko Earthpac olla uusi tärkeä yhteistyökumppani, joka tuottaa lisäarvoa esimerkiksi pakkaamisessa, varastoinnissa ja/tai tuotannon tukena muissa tehtävissä. 

Verkkosivuiltamme löytyy asian osalta lisätietoja: ePac-logistiikkapalvelut – Earthpac Oy (earth-pac.com)

Meihin saa olla näiden mietintöjen osalta yhteydessä! 

Tässä yhteydessä haluamme toivottaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille aurinkoista kesää ja menestyksekästä vuotta 2024!

Timo Nieminen

Toimitusjohtaja

Earthpac Oy