Skip to main content

veras

Earthpac Oy, Voikkaa

Utvidelse av produksjonsanlegget på Voikkaa fabrikken

Earthpac Oy har fullført utvidelsen av produksjonsanlegget på Voikkaa fabrikken på mer enn 2000 m2. Investeringen bidrar til ytterligere økning av produksjonsvolumene på Voikaa fabrikken,…
Kuormalavat

Resirkuleringstjenesten for brukte paller og krager blir utvidet

Etter hvert som virksomheten blir utvidet, har vi lansert innsamlings- og gjenvinningstjeneste for brukte paller og krager også på vår nye enhet i Hämeenlinna. I…
Kari Saloniemi

Kari Saloniemi som ny salgssjef

Kari Saloniemi er utnevnt til ny salgssjef ved Earthpac Oy. Han startet i sin stilling 1. juni 2020. Før Earthpac Oy jobbet Kari med forretningssalg…