Personvernregler

1. Databehandler

Earthpac Oy | organisasjonsnummer: 1030180-0
Kustaa Vaasankatu 2-4
85800 Haapajärvi

2. Kontaktperson for registerrelaterte problemer

Antti Liimatainen
antti.liimatainen@earth-pac.com
+358 40 734 5718

3. Registernavn og den opplysninger gjelder

Earthpac | Markedsføringsregister

I registeret behandler vi personopplysningene til våre potensielle kunder og deres representanter.

4. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker dine opplysninger til markedsføring og utvikling av tjenestene som tilbys av Earthpac Oy. Vi samler inn, lagrer og behandler personopplysninger kun for forhåndsdefinerte formål.

5. Hvilke personopplysninger vi samler inn?

Data av følgende type kan lagres om den opplysninger gjelder:

Andre opplysninger samlet inn med kundens samtykke.

6. Hvilke kilder samler vi inn personopplysninger fra?

Vi samler inn dine personopplysninger hovedsakelig fra deg selv, når du kontakter oss eller når du bruker våre tjenester på et senere tidspunkt. Vi kan også samle inn kontaktinformasjon fra offentlige kilder.

7. Hva er vårt grunnlag for behandling av dine opplysninger?

Vi sørger for at vi alltid har et lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger.

Vi behandler personopplysninger som er lagret i markedsføringsregisteret enten på grunnlag av vår legitime interesse (f.eks. direkte markedsføring til våre potensielle kunder og utvikling av våre tjenester) eller på grunnlag av ditt samtykke.

8. Vil opplysningene dine bli overført eller utlevert?

Som en generell regel behandles dine personopplysninger av våre ansatte i sammenheng med arbeid.

I enkelte tilfeller kan dine opplysninger utlevers konfidensielt til våre forretningspartnere eller underleverandører, som behandler personopplysninger i henhold til en skriftlig mandatavtale. Disse omfatter datasentre og skytjenester, som er beregnet for datalagring, leverandører av våre IT-systemer, og eksterne tjenester, som vi kjøper inn for å støtte salg og markedsføring.

Våre underleverandører og forretningspartnere behandler personopplysninger på en avtalt måte, i samsvar med våre skriftlige instruksjoner, og kun for å fremme avtalte, lovlige formål.

9. Vil dataene dine bli overført utenfor EU eller EØS?

Som en generell regel overfører vi ikke dine personopplysninger utenfor EU eller EØS.

Nettstedanalysetjenesten vi bruker (Google Analytics) kan overføre analytiske data utenfor EU. Imidlertid er Google knyttet til Privacy Shield-rammeverket, som garanterer et tilstrekkelig datasikkerhetsnivå, som er godkjent av EU-kommisjonen.

På samme måte kan de sosiale mediekanalene vi bruker overføre dine opplysninger utenfor EU og EØS, men de er også knyttet til Privacy Shield-rammeverket.

10. For hvor lang tid lagres dine personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger kun for en periode, som er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne erklæringen. Unødvendige data slettes regelmessig, minst en gang i året.

11. Hvordan er dine opplysninger sikret?

Vi respekterer konfidensialiteten til dine personopplysninger.

Personopplysninger er beskyttet mot tredjeparter av brannmurer, antivirusprogramvare, personlige brukernavn og passord. Kun de personene som er autorisert av oss, og hvis arbeid krever behandling av personopplysninger, har tilgang til personopplysninger. Vi utleverer personopplysninger kun konfidensielt og i begrenset grad, basert på avtaler med våre avtalepartnere, for eksempel våre underleverandører. Våre avtalepartnere må implementere tilstrekkelig datasikkerhet og behandle personopplysninger lovlig i alle henseender. Personer som behandler personopplysninger er underlagt taushetsplikt.

Nettstedet vårt bruker en TLS-kryptert HTTPS-tilkobling, noe som betyr at alle personopplysninger er elektronisk beskyttet. I nettleseren din kan du se det i form av en lås på venstre side av adresselinjen. Hvis opplysninger er i et manuelt format, lagres de i låste lokaler, som ikke er tilgjengelige for tredjeparter, og ødelegges på en sikker måte.

12. Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som automatisk lagres på en datamaskin/terminal når en bruker besøker forskjellige nettsteder. Vår online tjeneste bruker informasjonskapsler slik at vi kan tilby tjenesten vår til en standard som er så brukervennlig og av høy kvalitet som mulig.

Vi bruker informasjonskapsler for å utvikle våre tjenester og nettsteder, for å analysere bruken av nettstedet vårt (Google Analytics), og for å målrette og optimalisere markedsføringen. Ved hjelp av overvåking av trafikk på nettstedet kan vi utvikle nettstedet vårt for å gjøre det enda bedre, og for å kunne gi en bedre besøksopplevelse for brukerne våre. Vi retter oss også mot markedsføring ved hjelp av Facebook Pixel.

Hvis du ikke vil at online-tjenesten skal motta opplysninger gjennom informasjonskapsler, kan du nekte bruk av informasjonskapsler (de fleste nettlesere lar deg deaktivere informasjonskapsel-funksjonen). Du kan forhindre Google Analytics i å samle inn opplysninger om deg; du kan finne ut mer om dette på Google sitt nettsted. Vær oppmerksom på at i dette tilfelle kan det hende at online-tjenesten ikke fungerer som den skal.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse innhold og annonser vi tilbyr, for å støtte funksjoner på sosiale medier og for å analysere trafikken vår. I tillegg deler vi informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med våre partnere innen sosiale medier, annonsering og analyse. Våre partnere kan kombinere denne informasjonen med annen informasjon du har gitt dem eller samlet inn etter at du har brukt deres tjenester.


I henhold til loven har vi lov til å lagre informasjonskapsler på enheten din hvis dette er viktig for driften av nettstedet. Vi trenger ditt samtykke til bruk av alle typer informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler av annen type. Enkelte informasjonskapsler er stilt inn av tredjeparts tjenester som vises på vårt nettsted.

13. Hvilke rettigheter har du?

13.2 Rett til å ha tilgang til opplysninger (rett til inspeksjon)

Du har rett til å vite hvilke av dine personopplysninger er lagret i registeret. Du kan se gjennom dine lagrede personopplysninger som beskrevet i denne erklæringen.

13.3 Rett til å korrigere eller fjerne opplysninger (rett til å bli glemt)

Vi vil slette, korrigere eller supplere opplysninger, som er unøyaktige, unødvendige, ufullstendige eller utdaterte for behandling, enten på vårt eget initiativ eller på den registreredes forespørsel.

13.4 Rett til å begrense behandlingen

Den registrerte har rett til å kreve at den aktive behandlingen av personopplysninger blir begrenset, for eksempel når den registrerte bestrider nøyaktigheten av personopplysningene og ber om at personopplysningene blir korrigert eller fjernet. I dette tilfelle kan slike personopplysninger kun lagres, ikke behandles på annen måte. Begrensninger på behandlingen er sikret av tekniske tiltak.

Vi varsler den registrerte før vi opphever behandlingsbegrensningen.

13.5 Rett til å motsette seg behandling av personopplysninger

Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger i den grad det ikke er noen tvingende grunn for behandlingen, som vil overgå dine rettigheter, eller behandlingen ikke er nødvendig for å oppfylle et lovkrav.

13.6 Rett til å overføre data fra ett system til et annet

I den grad den registrerte har levert opplysninger for kunderegisteret, behandlet med den registreredes samtykke eller mandat, har den registrerte rett til å innhente slike opplysninger i et hovedsakelig maskinlesbart format og rett til å overføre disse opplysninger til en annen dataansvarlig.

13.7 Tilbaketrekking av samtykke

Hvis personopplysninger behandles basert på den registrertes samtykke, har den registrerte rett til å trekke tilbake sitt samtykke ved å varsle oss. Du kan trekke tilbake samtykke som beskrevet i avsnitt 14 i denne erklæringen.

13.8 Rett til å anke til tilsynsmyndigheten

Den registrerte har rett til å innlevere en klage til vedkommende tilsynsmyndighet hvis den behandlingsansvarlige ikke har overholdt gjeldende databeskyttelsesregler i sine aktiviteter.

14. Hvor kan jeg sende inn forespørsler angående mine rettigheter?

Eventuelle spørsmål og forespørsler knyttet til registeret kan innleveres personlig på stedet ved å fremlegge legitimasjon eller ved å sende en melding til e-postadressen info@earth-pac.com. Vi kan da kontakte deg per telefon, om nødvendig, for å bekrefte identiteten.

Vi sender forespurte opplysninger til din e-postadresse som et passordbeskyttet dokument, og passordet blir sendt til telefonen din via tekstmelding.

Vi svarer på forespørsler innen en (1) måned etter at du har sendt inn forespørselen, med mindre det er spesielle grunner til å forlenge responstiden. Vi kan også nekte å etterkomme forespørselen din på grunnlag gitt av gjeldende lovgivning.

Utøvelsen av rettighetene er i utgangspunktet gratis.

15. Obligatorisk utlevering av informasjon

Hvis du ikke gir ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger for de formål og rettigheter som er spesifisert i denne personvernerklæringen, er det sannsynlig at vi ikke betjener deg og oppfyller formålet med våre aktiviteter fullt ut. Derfor, hvis du ikke vil at vi skal behandle dine opplysninger i samsvar med disse prinsippene, må du ikke gi oss noen opplysninger.

16. Hvor kan jeg finne de siste, gyldige personvernreglene?

Vi vil alltid ha de nyeste personvernreglene tilgjengelig på denne adressen.