ePac logistikktjenester

EPac-tjenesten frigjør ressurser og øker forretningseffektivitet.

Vil du forbedre bedriftens konkurranseevne på en måte som kanskje går ubemerket hen i hverdagen?

Styring av lagring og logistikk består av flere områder som skal ivaretas. For oss er det én enkel tjeneste. Vi vil ta vare på dette for deg. Du kan fokusere på din egen virksomhet.

Vi kjenner fra erfaring den underliggende logikken til logistikk, lagring, emballering og varelevering – hvordan disse fungerer på sitt beste. På grunn av dette har vi introdusert ePac-tjenesten, som støtter kjernevirksomheten din og effektiviserer dine produksjonsprosesser. Foruten å spare tid og penger, frigjør den enkelte tjenesten deg fra behovet for å ta vare på og bekymre deg for mange daglige forpliktelser.

EPac-tjenesten muliggjør:

  • lagring i henhold til dine behov på ditt eget eller vårt lager
  • lagerovervåking og påfylling
  • inspeksjoner av materialkvalitet
  • leveranser til spesifisert brukssted
  • elektroniske ordreforsyningskjeder
  • behovsbasert utvikling av emballasjemateriale
  • emballeringstjenester
  • sendetjenester
  • laste- og transporttjenester
  • La oss gjøre forsyningskjeden effektiv!

La oss gjøre forsyningskjeden effektiv!

Logistikk har en betydelig innvirkning på selskapenes konkurranseevne, ettersom logistikkostnader utgjør mer enn en tidel av selskapenes virksomhetsomsetning i gjennomsnittet. For eksempel brukes størstedelen av levetiden til et emballasjeprodukt på flytting og lagring. Med vår ePac-tjeneste kan vi samarbeide med våre kunder for å finne løsninger for å opprettholde effektiviteten i forsyningskjeden og for å redusere utgiftene.

ePac logistikktjeneste for å dekke dine behov

Fordelene som ePac-tjenesten medfører, står til din disposisjon etter å ha gått gjennom dine behov. Basert på vår erfaring kjenner vi logistikkprosesser, men diskusjonen hjelper oss med å bestemme de spesielle behovene til ditt firma og produkt. Ved større løsninger gjennomfører vi en undersøkelse angående besparelsespotensialet i emballasje og transportlogistikk.


Hvordan kan vi hjelpe deg og ditt firma innen emballasjelogistikk?