Skip to main content

Laura Nevalainen

Earthpac Oy ostaa Hoky Lavarakenne Oy:n liiketoiminnan

Earthpac Oy ja Hoky Lavarakenne Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen liiketoimintakaupasta. Yrityskaupan avulla Earthpac Oy vahvistaa läsnäoloaan Kotkan talousalueella. – On sangen miellyttävää, että liiketoimintakauppa Hoky…

Toimitusjohtajan katsaus

Suomi on monen tutkimuslaitoksen, ja pankin, arvioin mukaan ajautumassa lievään taantumaan tänä vuonna. ETLA ennusti suhdannekatsauksessaan 10.5.2023, että tämän vuoden kasvu on 0% ja vuonna…